WebWorks ePublisher Platform - komplett publicering av dokument

ePublisher är en komplett plattform för hantering av hela arbetsprocessen. Systemet består av tre olika program, var och speciellt anpassad för var sin roll i arbetsgruppen:

 • ePublisher Express - när du bara jobbar med innehållet i käll-dokumenten
 • ePublisher Pro - bestäm även hur output ska se ut
 • ePublisher Automap - automatisera och övervaka flera output från många källor

 

WebWorks ePublisher Platform

För mindre projekt kan du själv utföra hela processen i ePublisher Pro.

Single-source-publicering

WebWorks är första, äkta single-source-publicering av dokument från Word eller FrameMaker.

Du ändrar i dina käll-dokument, och klickar bara på en enda knapp och ePublisher:

 • skapar utskrift,
 • skapar PDF,
 • skapar HTML,
 • skapar XML,
 • skapar Microsoft Help,
 • skapar JavaHelp,
 • skapar HTML Help,
 • skapar HTML Help 2.0,
 • skapar Vista Help,
 • skapar Palm Reader,
 • skapar Microsoft Reader,
 • skapar Microsoft WinHelp,
 • skapar WebWorks Help

...helt automatiskt!

Wiki om vad Single-Source är

Köpa WebWorks produkter

Mer detaljer på WebWorks.com